Wij doen niet spastisch over een handicap, jij wel?

Samen met jongeren werken aan een meer inclusieve samenleving.

Wat bieden wij

Een volledig verzorgd lesprogramma waarin leerlingen uit het voortgezet onderwijs en MBO in contact komen met mensen met een beperking. Na de lessen uit het lesprogramma zijn de deelnemers in staat hun eigen stigma’s en  vooroordelen te herkennen. Door scholieren en studenten op een vormend moment in hun leven in contact te brengen met ervaringsdeskundigen wordt de samenleving op lange termijn inclusiever.

Over lessen

In een driedelig lesprogramma gaan de deelnemers met hun eigen docenten, ervaringsdeskundigen én met elkaar het gesprek aan over het leven met een beperking in Nederland. Ze ontdekken hun eigen vooroordelen en krijgen de kans te onderzoeken hoe de vork nu echt in de steel zit

Het lesboek

Alle deelnemers ontvangen een eigen boekje dat wordt gebruikt ter ondersteuning van de lessen. De boekjes bevatten lesstof die in de les wordt gebruikt maar bieden ook een interactief deel. De deelnemers schrijven voorafgaand aan de les hun vooroordelen op op een uitscheurblaadje van het boekje. Deze vooroordelen worden anoniem samen met de gastdocent besproken.

Start van het project

Het project zal in september 2021 van start gaan. Hiervoor is het wel belangrijk dat de financiering op tijd rond is. Voor de fondsenwerving is het waardevol om te weten hoeveel vraag er is vanuit de scholen. Meld uw school dus snel aan voor meer informatie!

Start

Wij geloven in een samenleving zonder vooroordelen en stigma’s rondom het leven met een beperking. We zijn er van overtuigd dat de positie van jongeren met een beperking beter zou zijn als er meer gedeeld zou worden over hoe het is om te leven met een handicap. Talking Out Loud zet zich hier voor in door mensen uit te dagen, te informeren en te laten lachen. We zetten onze eigen ervaringen in om op deze manier een steentje bij te dragen aan een betere wereld voor iedereen.

 

Het lespakket

Les 1: Vooroordelen

De eerste les wordt verzorgd door de docent op school, ondersteund met een filmpje van de gastdocent uit de tweede les. De deelnemers ontvangen in deze les het lesboekje dat ze zullen gebruik in alle lessen. Op een uitscheurblaadje van dit boekje schrijven de deelnemers de vooroordelen die ze bij zichzelf herkennen en deze worden in de les behandeld. In deze les wordt de houding van de klas ten aanzien van het onderwerp (leven met een beperking in Nederland) verkend en met een interactief spel ervaren de deelnemers zelf hoe het is om te leven met een beperking.

Les 1: Vooroordelen

De eerste les wordt verzorgd door de docent op school, ondersteund met een filmpje van de gastdocent uit de tweede les. De deelnemers ontvangen in deze les het lesboekje dat ze zullen gebruik in alle lessen. Op een uitscheurblaadje van dit boekje schrijven de deelnemers de vooroordelen die ze bij zichzelf herkennen en deze worden in de les behandeld. In deze les wordt de houding van de klas ten aanzien van het onderwerp (leven met een beperking in Nederland) verkend en met een interactief spel ervaren de deelnemers zelf hoe het is om te leven met een beperking.

Les 2: Ervaringsdeskundige

Voor de tweede les komt er een ervaringsdeskundige naar de school. Dit is een gastdocent die zelf ook leeft met een beperking. Tijdens deze les wordt er kort gereflecteerd op de vooroordelen uit de eerste les en de gastdocent vertelt hoe hij of zij hier naar kijkt. Het eigen verhaal van de gastdocent staat in deze les centraal en de deelnemers hebben achteraf de kans om al hun vragen te stellen.

Les 2: Ervaringsdeskundige

Voor de tweede les komt er een ervaringsdeskundige naar de school. Dit is een gastdocent die zelf ook leeft met een beperking. Tijdens deze les wordt er kort gereflecteerd op de vooroordelen uit de eerste les en de gastdocent vertelt hoe hij of zij hier naar kijkt. Het eigen verhaal van de gastdocent staat in deze les centraal en de deelnemers hebben achteraf de kans om al hun vragen te stellen.

Les 3: Reflectie en evaluatie

De gastdocent verschijnt ook in deze les weer, alleen nu in een filmpje dat wordt getoond in de klas. Tijdens deze les worden de leerervaringen besproken. Er wordt gereflecteerd op de vooroordelen uit de eerste les en de voorgaande lessen worden nabesproken. Tijdens deze les krijgen de deelnemers tips mee over hoe ze het best om kunnen gaan met vooroordelen over het leven met een beperking in het dagelijks leven. De deelnemers vullen een quiz in om te kijken hoe veel ze hebben onthouden van de les en de gegevens uit de quiz worden geanonimiseerd gebruikt om het effect van de lessen te meten.

Les 3: Reflectie en evaluatie

De gastdocent verschijnt ook in deze les weer, alleen nu in een filmpje dat wordt getoond in de klas. Tijdens deze les worden de leerervaringen besproken. Er wordt gereflecteerd op de vooroordelen uit de eerste les en de voorgaande lessen worden nabesproken. Tijdens deze les krijgen de deelnemers tips mee over hoe ze het best om kunnen gaan met vooroordelen over het leven met een beperking in het dagelijks leven. De deelnemers vullen een quiz in om te kijken hoe veel ze hebben onthouden van de les en de gegevens uit de quiz worden geanonimiseerd gebruikt om het effect van de lessen te meten.

Aanbevelingen

Frank Schakel helpt als ervaringsdeskundige en gastdocent met de ontwikkeling van het lespakket. Hij zal ook één van de gastdocenten zijn die de lessen op de scholen verzorgt. Frank is één van de medeoprichters van Talking Out Loud en heeft al veel ervaring met het geven van lezingen en gastlessen.

Contact ons

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op via onderstaand formulier

Telefonisch:

+31 (0) 6 38 555 782

Nog vragen?

Veelgestelde vragen

Voor scholen is het gemakkelijk om deel te nemen aan de lessen van Talking Out Loud. U kunt binnen kantooruren bellen naar 06 38 555 782, mailen naar [email protected] of contact opnemen via het contactformulier op de website

Het project wordt grotendeels gefinancierd vanuit fondsenwerving. Van de scholen vragen we een kleine bijdrage van ongeveer €5,- per leerling (gebaseerd op 30 leerlingen per klas)

Voor sommige van onze gastdocenten is het van belang dat het lokaal waar de lessen worden gegeven en de toiletten rolstoeltoegankelijk zijn. Voor aanvang van de les wordt altijd gekeken naar welke gastdocent het meest geschikt is. Hierin wordt ook rekening gehouden met de toegankelijkheid van het lokaal.

Het lesprogramma voor middelbare scholen bestaat uit drie lessen: de eerste en de laatste les worden gegeven door de schooldocent. In de tweede les komt een gastdocent zijn of haar verhaal vertellen en de vooroordelen wegnemen. De lessen duren hier één lesuur, wat neerkomt op ongeveer 45 minuten.

In het MBO worden de eerste en tweede les samengevoegd. Deze samengevoegde les duurt twee uur. De laatste les, welke wordt gegeven door doe schooldocent, duurt ongeveer 45 minuten.

De lessen zullen starten in september 2021. De lessen kunnen een aantal maanden vooraf (in overleg) worden geboekt.

De lessen kunnen worden gegeven aan één klas van dertig leerlingen per keer. Het is mogelijk om meerdere lessen per dag af te nemen, maar hierin moet wel rekening worden gehouden met de gastdocenten die vanwege hun beperking in sommige gevallen meer rust nodig hebben.

In dit lesprogramma worden de lessen gegeven op de middelbare school vmbo-tl tot het vwo gymnasium. Op het MBO worden de lessen aangeboden aan studenten van MBO niveau 3 en 4.